top of page

Els nens i les nenes s’agrupen per edats, en cinc unitats:

  • Castors/Llúdrigues (5 a 8 anys)

  • Llops/Daines (8 a 11 anys)

  • Ràngers/Noies Guia (11 a 14 anys)

  • Pioners/Caravel·les (14 a 17 anys)

  • Truc (17 a 19 anys)

 

Cada unitat està sota la responsabilitat d’un equip de caps i quel·les que fan la seva tasca de manera voluntària.

Sempre oberts a que vingui més gent i poder crèixer!

bottom of page