top of page

La unitat de Llops i Daines està formada infants de 8 a 11 anys. 

És la segona etapa del cau. Aquí ja es comencen a assumir algunes responsabilitats però sense perdre la il·lusió pels jocs i activitats.

 

Es desenvolupa més el seu servei i esforç per tal de passar a la següent etapa amb capacitat d'iniciativa. Els nens i nenes aprenen a treballar més en equip, a conviure-hi i respectar-lo.

Es treballa molt el significat i valor de la diversitat de les persones i fer-ne d'aquesta diversitat una riquesa. 

ELS LLOPS I DAINES ENS EXPLIQUEN COM VIUEN EL CAU

 

Estàvem de campaments i havíem d'acabar els dos projectes que durant l’any havíem estat preparant: una obra de teatre i un rai! Primer, vam anar a una residència de gent gran i vam representar una obra de teatre que ens havíem inventat. A l'obra explicàvem les aventures dels veïns d’un mateix edifici.

 

Després, ja al terreny, vam construir un rai amb materials reciclats. Vam anar a provar-lo a un gorg proper al terreny on dormíem i després de que els caps i quel·les comprovessin que era segura, quasi vam aconseguir aguantar-nos tota la unitat a sobre! Que orgullosos ens vam sentir!

bottom of page